"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 5664 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 67 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 74 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 862 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 367 văn bản
 
Công nghiệp 95 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 872 văn bản
 
Đầu tư 119 văn bản
 
Doanh nghiệp 76 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 171 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 134 văn bản
 
Hành chính 1390 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 10 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 108 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 350 văn bản
 
Lâm nghiệp 70 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 23 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại 27 văn bản
 
Nhà ở 76 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 402 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới 39 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 202 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 295 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 176 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 59 văn bản
 
Thủ tục hành chính 154 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 193 văn bản
 
Thương mại 34 văn bản
 
Tư pháp 231 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 202 văn bản
 
Y tế 146 văn bản
 
14,884,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner