"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 42 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-04-2018 Quyết định số 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
13-04-2018 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
12-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.
12-04-2018 Quyết định số 1210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
12-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-04-2018 Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
09-04-2018 Quyết định số 1183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
06-04-2018 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
02-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-03-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-03-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định.
26-03-2018 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.
26-03-2018 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-03-2018 Quyết định số 904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
20-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
14-03-2018 Quyết định số 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-03-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.
05-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
01-03-2018 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
20,252,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner