"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 54 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2017 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông và Trung tâm hạ tầng thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
08-03-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-03-2017 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
07-03-2017 Quyết định số 700/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.
07-03-2017 Quyết định số 714/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
06-03-2017 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích chưa lập phương án bồi thường của dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) thuộc Khu A2, Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.
06-03-2017 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, năm 2016.
06-03-2017 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Xóa mù chữ, năm 2016.
06-03-2017 Quyết định số 685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2017.
03-03-2017 Quyết định số 645/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
03-03-2017 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
03-03-2017 Quyết định số 647/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
03-03-2017 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí tạm ứng năm 2016 sang 2017.
02-03-2017 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của tỉnh Bình Định.
01-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
01-03-2017 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
27-02-2017 Quyết định số 552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
27-02-2017 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
24-02-2017 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình cấp bách của tỉnh.
24-02-2017 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh).
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
12,461,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner