"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 169 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2018 Quyết định số 2321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018.
09-07-2018 Quyết định số 2313/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
09-07-2018 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.
06-07-2018 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2018.
06-07-2018 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá, khối lượng và dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
05-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định.
05-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định.
05-07-2018 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tấn Thành.
30-06-2018 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tân Thành.
26-06-2018 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
26-06-2018 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
26-06-2018 Quyết định số 2161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.
26-06-2018 Quyết định số 2161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.
22-06-2018 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-06-2018 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-06-2018 Quyết định số 2103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-06-2018 Quyết định số 2106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-06-2018 Quyết định số 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định.
15-06-2018 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018.
15-06-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
20,943,840 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner