"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 112 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2018 Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-05-2018 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
17-05-2018 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định.
17-05-2018 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các HTX và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022.
14-05-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.
14-05-2018 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
11-05-2018 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách trí thức được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ II năm 2018.
11-05-2018 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh.
11-05-2018 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2018.
11-05-2018 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.
10-05-2018 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2018.
10-05-2018 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê Đông từ năm 2018 trở đi.
09-05-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
09-05-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
09-05-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định.
09-05-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án Phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế dừa Hoài Nhơn.
08-05-2018 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2018.
08-05-2018 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước.
03-05-2018 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2).
02-05-2018 Quyết định số 1436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
20,330,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner